พญานาค ภาพนี้ขึ้นขึ้นที่หน้าเฟสใคร ขอให้พบเจอแต่เรืองดีๆ

พญานาค 

ภาพนี้ขึ้นขึ้นที่หน้าเฟสใคร ขอให้พบเจอแต่เรืองดีๆ พ้นจากภัยต่างๆ ร่ำรวยเงินทอง…สาธุ… สาธุ สาธุ สาธุ ขอพรอันประเสริฐจงบังเกิดแด่ครอบครัวแด่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้เทวดาเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้เงินทองไหลมาเทมาเงินทองไม่ขาดมือ. มีเงินใช้หนี้ใช้สินให้หมดมีเงินใช้ ขอพรอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าสาธุครับ ขอให้ถูกหวยรางวัลที่ ๑ ด้วบเถิดครับ สาธุๆๆ

พญานาค

พญานาค